Oficiální stránky Pavla Nedvěda

domovská stránkapřidat k oblíbeným

Právní ustanovení

 

© Copyright

Veškerý obsah internetových stránek www.pavelnedved.cz je chráněn autorským zákonem a je zpřístupněn výhradně pro osobní využití. Bez předchozího souhlasu provozovatele je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu povahy textové, obrazové nebo zvukové, zveřejněného na stránkách www.pavelnedved.cz, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. Při citacích, upravených autorským zákonem, je vždy nutné jako zdroj uvést www.pavelnedved.cz. Výjimka se vztahuje na informace jednoznačně označené jako "Tisková zpráva", které je možné dále šířit bez jakýchkoli omezení za podmínky uvedení zdroje www.pavelnedved.cz. Veškeré materiály publikované na www.pavelnedved.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastními texty redakce www.pavelnedved.cz a autorů publikujících svá autorská díla a jsou chráněny autorským právem a dle mezinárodních ujednání.

Veškeré fotografie zveřejněné na internetových stránkách www.pavelnedved.cz jsou předmětem autorských práv a jako takové jsou chráněny autorským právem. Jejich kopírování a jakékoli další publikování není bez předchozího souhlasu dovoleno. Jedinou výjimkou je publikování v registrovaném periodickém tisku, kdy je nutné uvést zdroj "Foto: www.pavelnedved.cz".

V případě zájmu o použití fotografií uveřejněných na těchto internetových stránkách nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu uvedeného níže.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetových stránek www.pavelnedved.cz zaručuje všem čtenářům ochranu jejich osobních údajů. Provozovatel nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou (například zasíláním e-mailů, vkládáním názorů, vzkazů či účastí v soutěžích).

Podmínky užití - Návštěvní řád
Provozovatel žádá všechny návštěvníky internetových stránek www.pavelnedved.cz, aby se řádně seznámili s tímto návštěvním řádem, upravujícím podmínky přístupu a provozu internetových stránek www.pavelnedved.cz, a tyto stránky užívali jen pokud budou s tímto návštěvním řádem souhlasit.

Kompletní obsah internetových stránek www.pavelnedved.cz slouží výhradně pro informaci. Jakékoliv užití internetových stránek www.pavelnedved.cz, nebo jakékoliv jejich části či částí jinak než pro osobní potřebu, je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického, věcného nebo obsahového charakteru těchto internetových stránek.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek www.pavelnedved.cz.

Příspěvky a vzkazy v sekcích "Napište mi" a "Fórum" vyjadřují názory čtenářů. Provozovatel si však vyhrazuje právo je neuveřejnit, popřípadě dodatečně smazat. Nepřípustné jsou zejména příspěvky a vzkazy vulgární, urážlivé, rasistické, neplacená reklama, neodpovídající zaměření serveru nebo odporující zákonům České republiky.

Každý návštěvník užívá internetové stránky www.pavelnedved.cz na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek www.pavelnedved.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek www.pavelnedved.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Provozovatel si vyhrazuje právo Podmínky užití - Návštěvní řád kdykoliv změnit.

Oficiální internetové stránky Pavla Nedvěda: www.pavelnedved.cz

Kontakt: info@pavelnedved.cz